Landnummer 0049

De regulering van telefoonnummers in Duitsland is de verantwoordelijkheid van het Federale Netwerkagentschap (Bundesnetzagentur, BNetzA) van de Duitse overheid. Lees in dit artikel informatie over landnummer 0049.

Landnummer 0049 informatie

Duitsland had aanvankelijk een open telefoonnummerplan. Er waren dus geen vaste lengtes, voor de netnummers noch voor de abonneenummers. Als gevolg hiervan hadden kiesreeksen over het algemeen een variabele lengte, behalve sommige niet-geografische gebiedscodes, waarvoor abonneenummers een formaat met een vaste lengte gebruikten.

Het was zo niet mogelijk om ondubbelzinnig het einde van een telefoonnummer op te maken uit een prefix of de al ingevoerde cijfers. Wel kon de lengte van telefoonnummers uitgebreid worden zonder bestaande nummers te moeten intrekken of wijzigen.

Plan van 2010

Landnummer 0049
De vlag van Duitsland

Op 3 mei 2010 is een nieuw nummerplan geïntroduceerd. Dit is een gesloten plan. Nieuwe nieuwe vaste telefoonnummers hebben nu een standaardlengte van 11 cijfers, inclusief het netnummer, maar zonder de toegangscode “0”. Gebiedscodes blijven daarbij zoals ze waren en zijn dus nog steeds variabel in lengte. Verder zijn er echter maar 4 uitzonderingen op de 11-cijferige regel: Berlijn, Frankfurt, Hamburg en München. Zij hebben namelijk als enigen een 2-cijferig netnummer en mogen tegelijk de maximumlengte van 8 abonneecijfers niet overschrijden.

Geografische landcodes

Het Duits telefoonnetwerk maakt gebruik van 5200 geografische landcodes, waarvan de lengte varieert van 2 tot 5 cijfers (exclusief de 0). Vijf-cijferige netnummers worden daarbij alleen toegewezen in de nieuwe staten (prefix 03). In het algemeen beginnen geografische landcodes met de cijfers “02” tot “09”. Niet-geografische landcodes, inclusief codes voor mobiele telefoons, zijn toegewezen aan “01”.

Geografische nummers

Geografische gebiedscodes hebben dus een lengte van 2 tot 5 cijfers en de maximale totale lengte is 11 cijfers. Het nummerformaat van de 4 grootste geografische gebieden van is “(0xx) xxxx-xxxx”. Dit zijn zoals gezegd Berlijn (030), Hamburg (040), Frankfurt (069) en München (089). Oude abonneenummers kunnen hier zo kort zijn als 5 cijfers.

  • In gebiedscodes die 3 cijfers gebruiken, hebben nieuw toegewezen nummers ook 8 cijfers. De structuur is hier dus “(0xxx) xxxx-xxxx”. Oudere abonneenummers kunnen hier zo kort zijn als 4 cijfers.
  • In gebiedscodes die 4 cijfers gebruiken hebben nieuw toegewezen nummers een lengte van 7 cijfers. De structuur is hier dus “(0xxxx) xxx-xxxx” en oude abonneenummers kunnen zo kort als 3 cijfers zijn.
  • Sommige kleinere gebieden in het voormalige Oost-Duitsland, tot slot, gebruiken 5-cijferige netnummers, die allemaal beginnen met 3: “(03xxxx) xx-xxxx”.

Correctie, tip of opmerking? Reageer hieronder.

Meer:

Plaats een reactie